Hukuk

Egemenlik Kavramı

Egemenlik kavramı, siyaset bilimi ve hukuk açısından çok önem arz eden, tarih boyunca çokça üzerinde

Ölüm Cezası

Devletin, bir suçun karşılığı olarak suçlunun hayatına son vermesi anlamına gelen ölüm cezası, tarih boyunca