Etnisite: Araç mı, Amaç mı?

Afganistan’da farklı diller ve lehçelerle farklı etnik gruplar yaşamaktadır. Afganistan’daki etnik ve dilsel çeşitlilik Hindistan,

Eğitimde Denetim

EĞİTİMDE DENETİM TDK’ya göre denetlemek kelimesinin anlamı: “Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp