Makbule Pelin SAYİR

Ölüm Cezası

Devletin, bir suçun karşılığı olarak suçlunun hayatına son vermesi anlamına gelen ölüm cezası, tarih boyunca