barış

Demokratik Barış Teorisi

Demokrasi ile Barış, günümüzde birlikte anılan iki önemli kavramdır. Özellikle 1945 sonrasında demokrasinin geliştiği bölgelerde