afganistan

Etnisite: Araç mı, Amaç mı?

Afganistan’da farklı diller ve lehçelerle farklı etnik gruplar yaşamaktadır. Afganistan’daki etnik ve dilsel çeşitlilik Hindistan,