COVİD 19 VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Picture of MUHAMMET DOĞAN

MUHAMMET DOĞAN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2019 yıllarının sonlarına doğru ortaya çıkan Covid 19 salgını dünya çapında bir etki oluşturmuştur. Ülkeleri  ekonomik, sosyal ve eğitim yönüyle çok fazla etkilemiştir. Ülkeler yüz yüze eğitim programlarını sonlandırmış ve uzaktan eğitim programlarını geçmeye başlamışlardır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir.

 

Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmaları, dersler online olarak canlı bir şekilde, EBA üzerinden ödevlendirme ve izleme şeklinde devam etmiş, TV üzerinden EBA TV kanalı açılmış ve konu anlatımları gerçekleştirilmiştir. (KIRMIZIGÜL, 2020)

 

Uzaktan eğitime geçilmesi, öğretmenlerin teknopedagojik bilgilerin gelişmesini ve uygulamasını sağlamıştır. Teknopedagojik eğitim, eğitim ve öğretimde teknolojinin entegrasyonu sağlayarak derslerin daha anlaşılır hale gelmesini sağlamaktır. Eğitim ve öğretimi daha etkin hale getirmek için teknolojik araçlar kullanılarak ders anlatımları, programlar ve yöntemler geliştirilmektedir.

 

Teknopedagojik eğitimde daha çok ders içerisinde ve dışında web 2.0 araçları kullanılmaktadır. Web 2.0 araçları bilgiyi bireyden alan ve etkileşim içerisinde olma imkanı sağlayan araçlardır.

 

Web 2.0 araçlarını açıklayacak olursak ders içinde veya dışında kullandığımız araçları dikkat çekecek hale getiren konuların daha kolay anlaşılmasını sağlayan araçlardır diyebiliriz. Örnek verecek olursak 3d modelleme uygulamaları sayesinde biyoloji konuları daha anlaşılır hale getirilebilir, sunum araçlarında gif, animasyon,  karikatür kullanarak sunumlar daha dikkat çekici hale getirilebilir, fotoğraf ve video düzenleyici uygulamalar kullanılarak  konu ile ilgili çalışmalar yapılabilir, simülilasyon uygulamaları sayesinde okul veya ders ortamında gösteremeyeceğimiz olayları göstererek dersi daha anlaşılır hale getirebiliriz.

 

Covid 19’un dünya geneline yayılması teknopedagojik eğitimin önemini arttırmış. Covid 19 öncesinde yapılan araştırmalarda öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterlilikleri açısından kendilerini ileri düzeyde gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. (YURDAKUL, 2011)

 

Covid 19’un etkisiyle bazı özel kurum ve bazı il milli eğitim müdürlükleri ders içinde ve dışında kullanılabilecek web 2.0 araçlarını tanıtmaya başladıkları görülmüştür. Bir çok öğretmen ve öğretmen adaylarının bu eğitim programlarına katılıp kendilerini geliştirmeye çalıştıkları, kendi aralarında bu aracı şu konunun şu kısmında kullanabiliriz diye konuştukları gözlenmiştir.

 

Web 2.0 araçlarının ders içinde kullanılacak olan sunum, görsel, harita ve etkinlikleri daha dikkat çekici hale getirdiği ve öğrenci dikkatini daha çok çektiği görülmüştür.

 

Türkiye’de Covid 19 sebebiyle geçilen uzaktan eğitimin bir çok açıdan alt yapısının güçlendirilmesi gerektiğide görülmüştür. (CAN, 2020)

 

Kaynakça

CAN, D. D. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 11-53.

 

KIRMIZIGÜL, H. G. (2020). COVID-19 SALGINI VE BERABERİNDE GETİRDİĞİ EĞİTİM SÜRECİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 283-289.

 

YURDAKUL, I. K. (2011). ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Hacettepe Üniversitesi E?itim Fakültesi Dergisi, 397-408.