Amerikan Seçimlerine Katılım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), kurulduğu günden bu yana demokrasi ile yönetilen bir devlettir. ABD’yi yönetenler, ülkelerini dünyanın “en ileri demokrasisi” olarak görmektedir. Hatta bununla da yetinmeyip, dünyanın demokrasiden nasibini alamamış (!) diğer ülkelerine demokrasi ihraç etmeyi ülke olarak kendilerine bir vazife edinmişlerdir.

ABD, demokrasi konusunda dünyaya örnek olduğunu düşünüyor olsa da, gerçekte durum pek de öyle değil. Zira demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi olan seçimler, her ne kadar ABD’de yerelde ve ülke genelinde çok geniş bir şekilde uygulanıyor olsa da, bu seçimlere halkın katılımı son derece düşük. Bu da doğal olarak “meşruiyet” sorununu beraberinde getirmektedir.

ABD, tam anlamıyla bir “seçimler ülkesi”. Ülkedeki seçimlere bakacak olursak ülke genelinde yapılan ve yerel seçimler karşımıza çıkmaktadır. Ülke genelinde her dört yılda bir Kasım ayının ilk Pazartesi gününü izleyen Salı günü Başkanlık seçimleri yapılır. Kongrenin Senato kanadındaki 100 kişiyi belirlemek için her altı yılda bir Senato seçimleri yapılır. Ancak Senato seçimleri, Senatörlerin üçte birinin her iki yılda bir yenilenmesi esasına göre yapılır. Kongrenin diğer kanadı olan 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin üyelerini belirlemek için de her iki yılda bir seçimler yapılmaktadır.

ABD’de yapılan seçimlerin diğer bir boyutu da yerelde yapılan seçimlerdir. ABD’de yereldeki tüm kademelerin yönetici ve meclisleri seçimle iş başına gelmektedir. Eyaletler, İller (County), Kasaba ve Belediyeler, Özel Bölgeler ve birçok eyaletteki temel eğitim kurumlarının yöneticileri ve buraların meclis üyeleri yapılan seçimler neticesinde iş başına gelmektedir.[1]

Seçimlerin bu kadar yoğun olduğu ABD’de, halkın seçimlere karşı ilgisi de doğal olarak azalmıştır. Ülke genelinde yapılan en önemli seçim olan Başkanlık seçimlerine bakılacak olursa, son seçimlerde katılımın neredeyse yarı yarıya olduğu görülmektedir.

ABD’de halkın seçimlere karşı ilgi son derece düşüktür. Oy verme yaşına gelmiş olup da seçmen olarak kayıt yaptırmayan insan sayısı bir hayli fazladır. 2016 yılındaki seçimler için kayıt yaptırmayan insan sayısı yaklaşık 20 milyon civarındadır. Toplam nüfusun 251,1 milyonu oy verme yaşında olsa da, bunun yalnızca 231,5 milyonluk kısmı oy vermek için kayıt yaptırmıştır. Yani oy vericilerin % 7,89’u daha en baştan seçim sürecine katılmamaktadır.[2]

2016 BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE KAYITLI SEÇMEN ORANI
NÜFUSA GÖRE TOPLAM SEÇMEN KAYITLI SEÇMEN SAYISI FARK KAYIT YAPTIRMAYAN NÜFUSUN ORANI (%)
251.107.404 231.556.622 19.550.782 7,79

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere ABD’de Başkanlık seçimlerine ilgi düşük seviyededir. 2012’de % 54,87 olarak gerçekleşen katılım, 2016’da % 55,31[3] oranında gerçekleşmiştir. 2012 seçimlerine 106 milyon oy veren katılmazken, 2016 yılında bu sayı 112 milyona çıkmıştır.

ABD’DE BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE KATILIM*
NÜFUSA GÖRE TOPLAM SEÇMEN SEÇİME KATILAN KATILMAYAN KATILIM ORANI (%)
2016 251.107.404 138.884.643 112.222.761 55,31
2012 235.248.000 129.085.410 106.162.590 54,87
* https://transition.fec.gov/pubrec/fe2012/federalelections2012.pdf

ABD’de her iki yılda bir yenilenen Temsilciler Meclisi’nin (House of Representatives) seçimlerine katılım, Başkanlık seçimlerine katılımdan daha da düşük seyretmektedir. 2016 yılında 224 milyon kişi oy verme yaşının üzerinde olmasına rağmen 157,5 milyon seçmen seçim kaydını yaptırmıştır. Yani ülkede oy verebilecek nüfusun % 29,67’si daha baştan seçim yarışına girmemiştir. 2014 yılında ise 219,9 milyon kişi oy verme yeterliliğine sahipken yalnızca 142,1 milyon kişi kayıt yaptırmıştır. Yani oy verebilecek nüfusun % 35,36’sı daha baştan seçim yarışına girmemeyi tercih etmiştir.[4]

TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMLERİNE KAYITLI SEÇMEN ORANI
NÜFUSA GÖRE TOPLAM SEÇMEN KAYITLI SEÇMEN SAYISI FARK KAYIT YAPTIRMAYAN NÜFUSUN ORANI (%)
2016 224.065.900 157.596.000 66.469.900 29,67
2014 219.941.000 142.166.000 77.775.000 35,36

Son iki Temsilciler Meclisi seçimlerine bakılacak olursa, 2014 yılında katılım oranı % 41,94’te kalırken 2016 yılında bu oranın % 61,38 olduğu görülmektedir.

ABD’DE TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMLERİNE KATILIM
NÜFUSA GÖRE TOPLAM SEÇMEN SEÇİME KATILAN KATILMAYAN KATILIM ORANI (%)
2016* 224.065.900 137.537.000 86.528.900 61,38
2014** 219.941.000 92.251.000 127.690.000 41,94
*https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/voting-and-registration/p20-577.html
**https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p20-577.pdf

Sonuç olarak ABD’de halk, seçim trafiğinin yoğunluğu, ulusal meselelere karşı ilgisizlik, seçim günlerinin tatil olmaması (Başkanlık seçimleri Salı günleri yapılıyor), oy vermeme durumunda cezai bir yaptırımın olmaması gibi nedenlerle ülkenin geleceğini son derece yakından etkileyen Başkanlık ve Temsilciler Meclisi seçimlerine gerekenin çok altında bir seviyede ilgi göstermektedirler.

Halbuki 2016 yılı verilerine göre dünyadaki diğer birçok ülkede seçimlere katılım oranları kendisini demokrasinin merkezi olarak gören ABD’dekinden çok daha yüksektir.

Kaynakça

[1] http://www.usemb-ankara.org.tr/About_America_Government/local.htm

[2] http://heavy.com/news/2016/11/eligible-voter-turnout-for-2016-data-hillary-clinton-donald-trump-republican-democrat-popular-vote-registered-results/

[3] Bu oran toplam oy verme yaşına ulaşmış nüfusa oranla elde edilmiştir. Kayıtlı oy veren sayısına göre bu oran % 59,98 dir.

[4] https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2015/demo/p20-577.pdf